Policy papers

ACLE policy papers (in Dutch and English) can be viewed at the links below.

A.W.A. Boot, 'Universiteit: van Kostenpost tot motor van de Economie'

Het Nederlandse hoger onderwijs en de universiteiten moeten een volgende kwaliteitslag gaan maken: een waar kwaliteit van het onderwijs en investeren in de omgeving centraal staan. Meer dan ooit is de universiteit de ‘lokale verankering van globalisering'. Het maatschappelijke rendement van universiteiten moet omhoog. Als het ergens aan ontbreekt in de Nederlandse universitaire wereld is het concurrentie op het gebied van met name onderwijs, en derhalve onvoldoende kwaliteitprikkels, en ook een onvoldoende maatschappelijk rendement op de toch aanzienlijke investeringen in het hoger onderwijs. De universiteit moet de markt op, maar wie dit interpreteert als weer een roep tot commercialisering van het hoger onderwijs zit verkeerd. Topuniversiteiten bewaken hun eigen wetenschappelijke en onafhankelijke positionering. De maatschappij vraagt om kritische en creatieve geesten, en juist ook om mensen die nieuwe wegen willen in slaan. Distantie en abstractie - kenmerken van wetenschapsbeoefening - passen hier ten ene malen bij.

Published by  ACLE

7 July 2014