For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

prof. dr. J.L. (Jan) van de Streek

Corporate Group Taxation
Faculty of Law
Tax Law
Photographer: Truus van Gog

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Profiel

  Jan van de Streek is sinds 2003 werkzaam aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam en sinds 2019 aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. In 2014 werd hij benoemd tot hoogleraar Belastingheffing van concerns. In 2013 kenden de Studentenraad en de ASVA Studentenunie aan hem een eervolle vermelding toe in het kader van de Docent van het Jaar Verkiezing. In 2014 eindigde hij in de top 5 van de beste docenten aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, en in 2017 in de top 3. Van 2016-2019 was hij lid van de examencommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Vanaf september 2019 is hij opleidingsdirecteur van de bachelor Fiscale Economie. Hij is lid van de European Association of Tax Law Professors (EATLP).

  Zijn onderzoek heeft betrekking op zowel de belastingheffing van het grootbedrijf als van het midden- en kleinbedrijf. Hij is auteur en redacteur van het standaardwerk op het gebied van de vennootschapsbelasting. Tevens is hij auteur van het studieboek Casuïstiek vennootschapsbelasting. Hij staat aan de wieg van een nieuw onderzoeksprogramma naar belastingcompetitie en belastingontwijking dat in 2019 van start gaat.

  In 2018 speelde hij een belangrijke rol in het maatschappelijk debat over het kabinetsvoornemen om de dividendbelasting af te schaffen. Zijn onderzoek naar de afspraak die oliemaatschappij Shell maakte met de Belastingdienst over de dividendbelasting haalde alle landelijke media en leidde tot grote commotie in de politiek en de maatschappij. Voor onder andere die publicatie en zijn samenwerking met de onderzoeksjournalistiek viel hem de Saskia Stuiveling Prijs 2018 toe. In 2017 maakte hij deel uit van de klankbordgroep van de parlementaire mini-enquetecommissie 'Fiscale Constructies' van de Tweede Kamer. Thans maakt hij deel uit van de Commissie Belastingheffing multinationals van het ministerie van Financien (2019-2020).

  Samen met Felix Peppelenbosch is hij initiatiefnemer van de Stichting fiscaal debat, welke stichting tot doel heeft de kloof tussen de politiek en het bedrijfsleven op het gebied van belastingen te verkleinen.

   

  Belangrijkste publicaties in tijdschriften

  1. J.L. van de Streek, De nieuwe deelnemingsverrekening: verhouding tot internationaal en Europees belastingrecht (deel 1 en 2), Weekblad 2007/649 en Weekblad 2007/683.
  2. J.L. van de Streek, Fiscale gevolgen van de nieuwe omzettingen in het vennootschapsrecht (Titel 7.13 BW), MBB, 2007, nr. 7/8, blz. 251-263.
  3. J.L. van de Streek, De nog steeds starre fiscale aspecten van de flexibele bv (deel 1 en 2), Weekblad 2011/819 en Weekblad 2011/846.
  4. J.L. van de Streek, The CCCTB Concept of Consolidation and the Rules on Entering a Group, Intertax, Volume 40, Issue 1, 2012, blz. 24-33.
  5. J.L. van de Streek, The CCCTB Rules on Leaving a Group, Intertax, 2012, Volume 40, Issue 6/7, blz. 421-430.
  6. J.L. van de Streek, Uitwisseling en publicatie van belastingrulings: Hoe ver reiken de internationale en Europese transparantieregels?, Tijdschrift voor Staatssteun, nr. 2 september 2017, blz. 60-67.
  7. J.L. van de Streek, De geherlanceerde CCTB/CCCTB-voorstellen; nu wel een schot in de roos?, Weekblad 2017/7184, blz. 391-401.
  8. J.L. van de Streek, Shell en de dividendbelasting, Weekblad Fiscaal Recht 2018/7244, blz. 806-814.
  9. J.L. van de Streek, Voorstellen tot een meer evenwichtige versobering van de voorwaartse verliesverrekeningstermijn in de vennootschapsbelasting, Weekblad Fiscaal Recht 2018/215, blz. 1494-1499.
  10. J.L. van de Streek, Enkele kanttekeningen bij het wetsvoorstel meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies, Weekblad Fiscaal Recht, 2019/177, blz. 1072-1079.

   

  Alle publicaties

  2000 

  • J.L. van de Streek en F.M. Werger, Recente ontwikkelingen rond de vaste inrichting in Europees perspectief en de doorwerking naar bilaterale belastingverdragen; verslag n.a.v. seminar van de stichting Europese fiscale studies, Weekblad voor Fiscaal Recht 17 februari 2000, nr. 6374, blz. 253-260.  
  • C.L. Nederhof en J.L. van de Streek, De Amerikaanse verrekening; onbegrensde mogelijkheden of even Washington bellen?, een Amerikaansrechtelijke analyse, Forfaitair, december 2000, nr. 110, blz. 5-12. 

  2001 

  • G. van der Gaag en J.L. van de Streek, Toekomst van de deelnemingsvrijstelling in het licht van EG-recht; verslag n.a.v. seminar van de stichting Europese fiscale studies, Weekblad voor Fiscaal Recht 8 maart 2001, nr. 6424, blz. 291-297. 

  2002

  • J.L. van de Streek, Vrijstelling van vennootschapsbelasting voor goeddoel-lichamen per 1 januari 2002, Stichting & Vereniging, 2002, nr. 6, blz. 162-171. 
  • C.A. Schwarz, J.L. van de Streek en B. Wessels, Stichting en fiscus, Kluwer Belastingwijzers, nr. 13, Kluwer, Deventer, 2002, 240 pagina’s.

  2003 

  • R.W. Böhmer en J.L. van de Streek, Verslag van de fiscale conferentie ‘Herziening regime fiscale eenheid’, Weekblad voor Fiscaal Recht 13 maart 2003, nr. 6520, blz. 421-431. 
  • G.K. Fibbe en J.L. van de Streek, Enkele kanttekeningen bij de protocolbepalingen van het nieuwe verdrag met België inzake hybride entiteiten, Weekblad voor Fiscaal Recht 2 mei 2003, nr. 6527, blz. 695-705.
  •  J.L. van de Streek, Fiscale gevolgen van omzetting van een BV in een NV en omgekeerd, alsmede een vooruitblik op de mogelijke fiscale gevolgen van de omzetting van een NV in een Europese vennootschap (SE), Weekblad voor Fiscaal Recht 3 juli 2003, nr. 6536, blz. 1076-1087. 
  • J.L. van de Streek, Fiscale gevolgen van omzetting van rechtspersonen, Kluwer, Deventer, NOB/LOF-serie, nr. 12, 2003, 160 pagina’s.
  • J.W. Bellingwout en J.L. van de Streek, Fiscale aspecten van de Societas Europaea (deel I), Maandblad Belastingbeschouwingen, nr. 11, 2003, blz. 337-350. 

  2004 

  • J.W. Bellingwout en J.L. van de Streek, Fiscale aspecten van de Societas Europaea (deel II), Maandblad Belastingbeschouwingen, nr. 2, 2004, blz. 61-79. 
  • J.L. van de Streek en S.A.W.J. Strik, Een noodlijdende dochtermaatschappij in een fiscale eenheid voor de heffing van vennootschapsbelasting, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, nr. 71, 2004, blz. 24-38. 
  • J.L. van de Streek, Subjectieve belastingplicht, in: E.J.W. Heithuis (red.), VPB-gids 2004, Kluwer, Deventer, 2004, 248 pagina’s. 
  • J.L. van de Streek, Subjectieve belastingplicht, in: R.P. van den Dool en E.J.W. Heithuis (red.), Compendium van de vennootschapsbelasting, 5 e geheel herziene druk, 2004. 
  • J.L. van de Streek, Vennootschapsbelasting, in: R.L.R. Hennuin (red.), Hoofdzaken belastingrecht, Ars Aequi Libri, 2004. 
  • J.L. van de Streek, Beperking van de vrijstelling van vennootschapsbelasting voor woningcorporaties, Maandblad Belastingbeschouwingen, nr. 10, 2004, blz. 318-323. 

  2005 

  • J.L. van de Streek, Commentaar op art. 2 tot en met art. 6 Wet Vpb. 1969 en art. 28a Wet Vpb. 1969, in: J.AG. van der Geld (red.), Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht, SDU, 2005. 
  • J.L. van de Streek, Samenloop van de fiscale eenheid en de voorgestelde opwaarderingsreserve in de vennootschapsbelasting, Weekblad voor Fiscaal Recht 3 maart 2005, nr. 6613, blz. 282-288. 
  • J.L. van de Streek, Ruim baan voor de handel in lichamen met een opwaarderingsreserve?, Maandblad Belastingbeschouwingen, nr. 4, 2005, blz. 119-125. 
  • J.L. van de Streek, De aangenomen wijzigingen van de Fusierichtlijn, Fiscaal Praktijkblad, nr. 8, 3 mei 2005, blz. 28-32. 
  •  J.L. van de Streek, Vennootschapsbelasting, in: R.L.R. Hennuin (red.), Hoofdzaken belastingrecht, Ars Aequi Libri, 2005. 
  • J.L. van de Streek, Heffing van vennootschapsbelasting van woningcorporaties, Vastgoedrecht, nr. 3, juni 2005, blz. 64-68. 
  • J.L. van de Streek, Heffingskorting en fiscaal partnerschap (Opinie), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, nr. 29, 21 juli 2005, blz. 1-3. 

  2006

  •  J.L. van de Streek, Subjectieve belastingplicht, in: VPB-gids 2006, Kluwer, Deventer, 2006. 
  • D.R. Post en J.L. van de Streek, Belastingheffing in een veranderende wereld; verslag van het gastcollege van Joop Wijn aan de UvA, Forfaitair, 2006, nr. 163, blz. 13-15. 
  • J.L. van de Streek, Wijzigingen deelnemingsvrijstelling en renteaftrekregels liegen er ook niet om, Vakblad voor de MKB-adviseur, september 2006, blz. 14-21. 
  • J.L. van de Streek, Addendum 2006 bij het Compendium vennootschapsbelasting, t.b.v. R.P. van den Dool en E.J.W. Heithuis (red.), Compendium van de vennootschapsbelasting, 5 e geheel herziene druk, 2004.
  • J.L. van de Streek, Samenloop van de omzetting van rechtspersonen en de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, in: Maatschappelijk heffen, deel I, Opstellen aangeboden aan prof. dr. L.G.M. Stevens, Kluwer, Deventer, 2006, blz. 541-556.
  • J.L. van de Streek, Vennootschapsbelasting, in: R.L.R. Hennuin (red.), Hoofdzaken belastingrecht, Ars Aequi Libri, 2006. 

  2007 

  • J.L. van de Streek, Beperking van de aftrek van groepsrente in verband met winstdrainage per 1 januari 2007, Forfaitair, april 2007, nr. 173, blz. 10-18. 
  • J.L. van de Streek, Subjectieve belastingplicht, in: VPB-gids 2007, Kluwer, Deventer, 2007. 
  • J.L. van de Streek, De nieuwe deelnemingsverrekening: verhouding tot internationaal en Europees belastingrecht (deel I), Weekblad voor Fiscaal Recht 28 juni 2007, nr. 6724, blz. 649-657. 
  • J.L. van de Streek, De nieuwe deelnemingsverrekening: verhouding tot internationaal en Europees belastingrecht (deel II), Weekblad voor Fiscaal Recht 5 juli 2007, nr. 6725, blz. 683-692. 
  • J.L. van de Streek, Vennootschapsbelasting, in: R.L.R. Hennuin (red.), Hoofdzaken belastingrecht, Ars Aequi Libri, 2007. 
  • J.L. van de Streek, Fiscale gevolgen van de nieuwe omzettingen in het vennootschapsrecht (Titel 7.13 BW) , Maandblad Belastingbeschouwingen, nr. 7/8, augustus 2007, blz. 251-263. 

  2008 

  • J.L. van de Streek, Aantekening bij Hoge Raad 18 april 2008, nr. 41.475, NTFR 2008/764. 
  • J.L. van de Streek, Aantekening bij de conclusie van A-G Maduro van 22 mei 2008, zaak C-210/06 (Cartesio), NTFR 2008/1102. 
  • J.L. van de Streek, Ontwikkelingen rondom de tbs-regelingen in de inkomstenbelasting (deel I), FBN 2008/36, blz. 6-11. 
  • J.L. van de Streek, Ontwikkelingen rondom de tbs-regelingen in de inkomstenbelasting (deel II), FBN 2008/44, blz. 3-8. 
  • J.L. van de Streek, Vennootschapsbelasting, in: R.L.R. Hennuin (red.), Hoofdzaken belastingrecht, Ars Aequi Libri, 2008. 
  • J.L. van de Streek, Aantekening bij de conclusie van A-G Wattel van 25 juni 2008, nr. 44.044, NTFR 2008/1540 (Bepaling uitsluiting verliesverrekening naar doel en strekking uitleggen). 
  • J.L. van de Streek, Aantekening bij Rechtbank Arnhem 1 april 2008, nr. 07/02355, NTFR 2008/1278 (Aandeel van derden-aandeelhouders is geen eigen vermogen voor concernratio). 
  • J.L. van de Streek en S.A.W.J. Strik, Winstbepaling in de CCCTB, Maanblad Belastingbeschouwingen, 2008, nr. 11, blz. 381-388.
  • J.L. van de Streek, Omzetting van rechtspersonen (Fiscale Monografie nr. 129), Kluwer, Deventer, 2008, blz. 1-378. 

  2009 

  • J.L. van de Streek en S.A.W.J. Strik, Hoofdlijnen van de vennootschapsbelasting van de toekomst: de CCCTB?, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur, 2009, nr. 2, blz. 45-51. 
  • Charlie Bruijsten en Jan van de Streek, Help bouw met uitstellen heffing op lopend werk, Het Financieele Dagblad 19 februari 2009. 
  • J.L. van de Streek, Omzetting van rechtspersonen in fiscaal perspectief, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, april 2009, nr. 102, blz. 37-61. 
  • J.L. van de Streek, Twee baanbrekende arresten rond de antimisbruikbepaling bij reorganisaties, Vakblad voor de MKB-adviseur, 2009, nr. 5, blz. 27-31. 
  • J.L. van de Streek, De Hoge Raad maakt de weg vrij voor fiscaal geruisloos verkoopklaarmaken van bedrijfsonderdelen, FBN 2009/29, blz. 3-6.
  • J.L. van de Streek, Vennootschapsbelasting, in: R.L.R. Hennuin (red.), Hoofdzaken belastingrecht, Ars Aequi Libri, 2009. 
  • J.L. van de Streek, Aantekening bij Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 3 juli 2009, nr. DGB2009/3012, NTFR 2009/1652 over het beslotenkring-criterium bij de Vpb-plicht van stichtingen en verengingen. 
  • J.L. van de Streek, Gedragscode inzake schadelijke belastingconcurrentie (par. 1.12) en CCCTB (par. 1.13), in: B.J. Kiekebeld en  J.A.R. van Eijsden (red.), Nederlands belastingrecht in Europees perspectief, FED Fiscale Brochure, Kluwer, 2009. 
  • J.L. van de Streek, Omzetting van rechtspersonen (onderdeel 7.10), in: S.A.W.J. Strik en N.H. de Vries (red.), Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting), Kluwer, Deventer, 2009. 

  2010 

  • J.L. van de Streek, De wijzigingen in de tbs-regelingen vanaf 1 januari 2010, FBN 2010, nr. 1, blz. 17-25. 
  • J.L. van de Streek, onderdeel 2.2.6 (art. 10d Wet Vpb. 1969), in: S.A.W.J. Strik en N.H. de Vries (red.), Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting), Kluwer, Deventer, 2010. 
  • J.L. van de Streek, onderdeel 1.00 t/m 1.07 (art. 1 t/m 6 Wet Vpb. 1969), in: S.A.W.J. Strik en N.H. de Vries (red.), Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting) Kluwer, Deventer, 2010. 
  • J.L. van de Streek, Vennootschapsbelasting, in: R.L.R. Hennuin (red.), Hoofdzaken belastingrecht, Boom Fiscale Uitgevers, Den Haag, 2010. 
  • J.L. van de Streek, De terugkeer van de olifant in box 3 (Opinie), NTFR 2010/12. 
  • J.L. van de Streek, Heffing van vennootschapsbelasting van stichtingen en verenigingen, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur, 2010, nr. 1, blz. 29-36. 
  • J.L. van de Streek en R. Szudockzy, Revisiting the The Dutch Group Interest Box under the EU State Aid Rules and the Code of Conduct: When a ‘Disparity’ is Selective and Harmful, Intertax, Kluwer, 2010, Volume 35, Issue 5, blz. 260-280. 
  • J.L. van de Streek, De ontsnappingsroute uit de vennootschapsbelasting voor stichtingen, FBN 2010/28, blz. 7-12. 
  • J.L. van de Streek, Fiscale aspecten van de omzetting van rechtspersonen op grond van Boek 2 BW, Titel 7.13 BW en EU-recht, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur, juni 2010, blz. 85-95. 
  • J.L. van de Streek, Het einde van de open-cv per 1 januari 2011?, NTFR 2010/1425, blz. 26-30. 
  • J.L. van de Streek, De moeizame symbiose tussen het flexibele BV-recht en de aanmerkelijkbelangregeling in de Wet IB 2001, in: 40-jaar Cursus Belastingrecht, Kluwer, Deventer, 2010, blz. 213-220. 
  • J.L. van de Streek, De CCCTB: Buitenlands inkomen, eenzijdige voorkomingsregels en de relatie tot belastingverdragen, in: P. Kavelaars (red.), Naar een Europese vennootschapsbelasting?, Serie Academische Fiscale Beschouwingen, Kluwer, Deventer, 2010, blz. 219-229. 

  2011

  • J.L. van de Streek, The future of group taxation: the CCCTB, in: Dennis Weber & Bruna da Silva (editors), From Marks and Spencer to X Holding, Kluwer Law & Business, EUCOTAX Series on European Taxation, 2011, p. 187-20. 
  • J.L. van de Streek, De lange arm van de fiscus strekt tot in de Gouden Kooi (Amuse), Ars Aequi, februari 2011, blz. 88-90. 
  • J.L. van de Streek, De conceptrichtlijn CCCTB , FBN 2011/17, blz. 11-13. 
  • J.L. van de Streek, onderdeel 1.00 t/m 1.04 (subjectieve belastingplicht) en nieuw onderdeel 1.0.2.f  (Vestigingsplaatsfictie voor feitelijk op de BES-eilanden gevestigde lichamen), in: J.L. van de Streek en S.A.W.J. Strik (red.), Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting), Kluwer, Deventer, 2011. 
  • J.L. van de Streek, nieuw onderdeel 2.9.1.B.f (Verrekening van vennootschapsbelasting tussen fiscale-eenheidsmaatschappijen), in: J.L. van de Streek en S.A.W.J. Strik (red.), Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting), Kluwer, Deventer, 2011. 
  • J.L. van de Streek, De Fiscale agenda van Weekers: naar een eenvoudiger, meer solide en fraudebestendig belastingstelsel, FBN 2011/122. 
  • J.L. van de Streek, De nog steeds starre fiscale aspecten van de flexibele bv (deel 1), Weekblad 2011/6911, blz. 819-825.
  • J.L. van de Streek, De nog steeds starre fiscale aspecten van de flexibele bv (deel 2), Weekblad 2011/6912, blz. 846-854.
  •  J.L. van de Streek, Hoofdlijnen van de Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), Congresmagazine LOF-congres 2011, blz. 69-77. 
  • J.L. van de Streek en S.A.W.J. Strik, Grensoverschrijdende consolidatie: het hart van de CCCTB, Weekblad 2011/6972, blz. 1405-1414. 
  • J.L. van de Streek en S.A.W.J. Strik (red.), Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting), Studenteneditie, Kluwer, Deventer, 2011. 
  • J.A.R. van Eijsden, J.L. van de Streek en S.A.W.J. Strik, Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), FED Fiscale Brochure, Kluwer, Deventer, 2011, blz. 1-266.
  • J.L. van de Streek, Vennootschapsbelasting, in: J.P.M. Stubbe (red.), Handboek Ondernemingsrecht 2011/2012, Walburg Pers, 2011, blz. 980-1040.  
  • O.C.R. Marres, S.J. Mol-Verver en J.L. van de Streek (red.), Hoofdzaken belastingrecht, Boom Fiscale Uitgevers, Den Haag, 2011. 

  2012

  •  J.L. van de Streek, Casuïstiek vennootschapsbelasting, Boom Fiscale Uitgevers, Den Haag, 2012, eerste druk, blz. 1-182. 
  • J.L. van de Streek, The CCCTB Concept of Consolidation and the Rules on Entering a Group, Intertax, Volume 40, Issue 1, 2012, blz. 24-33. 
  • J.L. van de Streek, Leaving a group, in: CCCTB Selected Issues (edited by Dennis Weber), EUCOTAX Series on European Taxation, Wolters Kluwer Law and Business, blz. 53-65. 
  • J.L. van de Streek, Proefballonnen voor de toekomst van de vennootschapsbelasting, Weekblad 2012/6944, blz. 329-339. 
  • O.C.R. Marres, S.J. Mol-Verver en J.L. van de Streek (red.), Hoofdzaken belastingrecht, Boom Fiscale Uitgevers, Den Haag, 2012. 
  • J.L. van de Streek, De heffing van vennootschapsbelasting van culturele instellingen: er ontbreekt iets..., in: De Generalist (Bundel ter gelegenheid van het afscheid van Martin Smid), Boom Fiscale Uitgevers, 2012, blz. 27-31.
  • J.L. van de Streek, The CCCTB Rules on Leaving a Group, Intertax, 2012, Volume 40, Issue 6/7, blz.. 421-430. 
  • J.L. van de Streek en S.A.W.J. Strik (red.), Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting), Studenteneditie, Kluwer, Deventer, 2012. 
  • J.L. van de Streek, Comments on The European Parliament Legislative Resolution on the CCCTB Proposal of 19 april 2012, H&I 2012/7.2.  
  • M.F. Nouwen en J.L. van de Streek, Comments on The Proposal for a Council Directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base of 16 April 2012, H&I 2012/10.1. 
  • J.L. van de Streek, De voortgaande ontwikkeling van de CCCTB, Weekblad voor Fiscaal Recht 2012/6967, blz. 1155-1161. 
  • J.L. van de Streek, Casuïstiek vennootschapsbelasting, Boom Fiscale Uitgevers, Den Haag, 2012, tweede druk, blz. 1-200. 
  • Gemengde gevoelens: interview door Exposé, NOB, september 2012, blz. 10-11 en 18. 
  • Tijd is rijp voor Vpb-light: interview door Het Register, oktober 2012. nr. 5, blz. 15-17. 
  • H. Koster en J.L. van de Streek, De nieuwe uitkeringstest voor de besloten vennootschap in civiel en fiscaal perspectief, WPNR 2012/6947, blz. 718-728. 
  • J.L. van de Streek, Bedrijfsopvolging en vennootschapsbelasting, in: P. Kavelaars (red.), Bedrijfsopvolging (Bijdragen aan het op 29 juni 2010 door het Fiscaal Economisch Instituut georganiseerde congres over het begrip Bedrijfsopvolging), Erasmus Universiteit Rotterdam, 2012, blz. 47-57. 
  • J.L. van de Streek, De deelnemingsvrijstelling en de regels voor het bijeenbrengen van kapitaal in een flex-BV, Tijdschrijft voor Ondernemingsbestuur (TvOB), december 2012, nr. 6, blz. 199-207.  

  2013

  • J.L. van de Streek, Hakuna matata: verkoopkosten deelneming aftrekbaar, NTFR Opinie 2013/1448, blz. 1-4.
  • J.L. van de Streek, Some Thoughts on the European Parliament Amendments of the CCCTB, in: D.M Weber (ed.), EU Income Tax Law: Issues For The Years Ahea (IBFD EC and International Tax Law Series, Volume IX), Amsterdam, 2013, Chapter 4.
  • J.L. van de Streek en D.M. Weber, CCCTB and Third Countries: Some Withholding Taxation Issues from a Policy Perspective, in: Michael Lang e.a. (ed.), Corporate Income Taxation in Europa; The Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) and Third Countries, Edward Elgar Publishing Limited, 2013, p. 188-199.
  • J.L. van de Streek, Country Report The Netherlands, in: Guglielmo Maisto (series editor), Taxation of Companies on Capital Gains on Shares, under Domestic Law, EU Law and Tax Treaties, IBFD EC and International Tax Law Series, Volume 10, 2013, p. 991-1071.
  • J.L. van de Streek, 'Packaging' in the Light of the Netherlands Supreme Courts' Case Law, the Merger Directive and the Proposed CCCTB Directive, in: Ana Paula Dourado (ed.), Movement of Persons and Tax Mobility in the EU: Changing Winds, IBFD, Amsterdam, 2013, p. 287-304.

  2014

  • J.L. van de Streek en J. van Strien (red.), Strik(t) Fiscaal?, Opstellen aangeboden aan mr. drs. S.A.W.J. Strik, Kluwer, Deventer, 2014, blz. 1-346.
  • J.L. van de Streek, Reanimatie van de aftrekbeperking ter zake van de commissarisbeloning in de vennootschapsbelasting, in: J.L. van de Streek en J. van Strien (red.), Strik(t) Fiscaal?, Opstellen aangeboden aan mr. drs. S.A.W.J. Strik, Kluwer, Deventer, 2014, blz. 277-295.
  • J.L. van de Streek, Casuïstiek vennootschapsbelasting, Boom Juridische Uitgevers, derde geheel herziene druk, 2014, blz. 1-268.
  • J.L. van de Streek, Verslag van de uitreiking van de prof. mr. H.J. Hofstrapenning aan S.A.W.J. Strik, Weekblad 2014/7059, blz. 988-991.
  • J.L. van de Streek, CCCTB, in: B.J. Kiekebeld en  J.A.R. van Eijsden (red.), Nederlands belastingrecht in Europees perspectief, FED Fiscale Brochure, Kluwer, 2014, par. 1.13, blz. 57-66.
  • J.L. van de Streek, Fiscale firmaproblematiek in beweging, Weekblad 2014/7067, blz. 1237-1244.
  • J.L. van de Streek, De voeging van een dochter met een afwijkend boekjaar in een fiscale eenheid, NTFR-A 2014/23, blz. 10-12

  2015

  • J.L. van de Streek, Inbreng van een onderneming in een personenvennootschap tegen de werkelijke waarde, Fiscale Berichten Notariaat, 2015/16, blz. 7-10.
  • J.L. van de Streek, EU patent box regimes and rules on intra-EU hybrids, comments H&I 2015/45, p.17-30.
  • J.L. van de Streek, Naschrift bij J. Doornebal, Inbreng tegen de werkelijke waarde in een personenvennootschap, enkele kanttekeningen bij de visie van J.L. van de Streek, WFR 2015/622.
  • J.L. van de Streek, Fiscale aspecten van private equity: aanpassingen nodig?, Position Paper t.b.v. de hoorzitting van de Vaste Commissie voor Financien op 29 april 2015.
  • J.L. van de Streek, De voorgestelde wijziging van de houdsterverliesregeling in de vennootschapsbelasting met ingang van 1 januari 2016, FBN 2015/42.
  • J.L. van de Streek, Casuistiek vennootschapsbelasting, Boom Juridische Uitgevers, viere druk, 2015, blz. 1-312.
  • Jan van de Streek, Forthcoming EU Rules on Exit Taxes for Companies, European Tax Service, Bloomberg BNA, Volume 17, nr. 8, August 2015, p. 2-4.
  • J.L. van de Streek, Wetsvoorstel Vpb-light voor het MKB 2016, Het Register, augustus 2015, nr. 4, blz. 6-10.
  • J.L. van de Streek en H. Koster, Naar wetgeving voor cross-border omzettingen’, Weekblad Fiscaal Recht 2015/1274.

  2016

  • J.L. van de Streek, The United States of America is the most powerful nation on Earth. What does this mean for the future of CV/BV-structures?, Kluwer International Tax Blog, 2016.
  • J.L. van de Streek, Does comany size matter in defining the scope of a CIT?, in: Corporate income tax subjects (general editor Daniel Gutmann), IBFD, 2016, p. 35-57.
  • J.L. van de Streek, Casuistiek vennootschapsbelasting, vijfde druk, 2016, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, blz. 1-313.
  • J.L. van de Streek en R.J.M.H. de Greef, De vrijstellingen van vennootschapsbelasting bij gemeentelijke samenwerking, Maanblad Belastingbeschouwingen, 2016, nr. 5, blz. 216-225.
  • J.L. van de Streek, De voorgestelde wijzigingen in de vennootschapsbelasting per 1 januari 2017, Weekblad Fiscaal Recht, 2016/7162, blz. 1245-1252.

  2017

  2018

  • J.L. van de Streek, Casuistiek vennootschapsbelasting, zesde druk, 2018, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, blz. 1-319.
  • J.L. van de Streek, Model C redt de Nederlandse deelnemingsvrijstelling, Uitvergroot, V-N 2018/13.0.
  • J.L. van de Streek, Position paper ten behoeve van de dialoog op 12 april 2018 naar aanleiding van de brief belastingontwijking en belastingontduiking, UvA, 2018, blz. 1-4 (zie ook links).
  • J.L. van de Streek, Shell en de dividendbelasting, Weekblad Fiscaal Recht 2018/7244, blz. 806-814. Klik hier voor het webcollege naar aanleiding van dit artikel.
  • J.L. van de Streek, Naschrift bij 'E.J.W. Heithuis, Ontgaat Shell inderdaad Nederlandse dividendbelasting? (Een reactie op 'Shell en de dividendbelasting' van prof. dr. J.L. van de Streek)', Weekblad Fiscaal Recht 2018/7247, blz. 953-956.
  • J.L. van de Streek, De toekomst van de vermogensaftrek in de vennootschapsbelasting; principeel of praktisch? (bijdrage aan Cornelisse-special), FED 2018/22, blz. 29-30.
  • J.L. van de Streek, A Common (Consolidated) Corporate Tax Base (C(C)CTB), Chapter 11 in: Peter J. Wattel, Otto Marres, Hein Vermeulen, European Tax Law (Volume 1 General Topics and Direct Taxation), Fiscale Hand- en Studieboeken, Kluwer, Deventer, 2018, blz. 427-482.
  • J.L. van de Streek, A Common (Consolidated) Corporate Tax Base (C(C)CTB), Chapter 11 in: Peter J. Wattel, Otto Marres, Hein Vermeulen, European Tax Law (Volume 1 General Topics and Direct Taxation), Fed fiscale studieserie (student edition), Kluwer, Deventer, 2018, blz. 213-242.
  • J.L. van de Streek, De voorgestelde spoedreparatie van het fiscale-eenheidsregime in de vennootschapsbelasting; hoofdpijn en praktische malaise, FBN, 2018/30, blz. 3-6.
  • Jan van de Streek, Shell's Unification in 2005 and the Dutch Dividend Withholding Tax, European Company Law Journal, no. 5 (October 2018), pp. 148-155.
  • Jan van de Streek, Afschaffing dividendbelasting vraagt om overgangsmaatregel, opinie, Financieel Dagblad, 25 juli 2018.
  • J.L. van de Streek, Aanpak van belastingontwijking door multinationals en (her)orientatie op fiscale bedrijfsstrategie, We Are Finance (Vaktijdschrift Beroepsorganisatie Registercontrollers (VRC)), 2018, nr 4 (december), blz. 30-34.
  • Jan van de Streek, Moffel de dividendbelasting niet weg in een verzamelwet, opinie, Trouw, 13 september 2018.
  • Jan van de Streek, De versleten argumenten voor afschaffing van de dividendbelasting, gastcolumn, Follow The Money, 17 september 2018.
  • J.L. van de Streek, Gezamenlijk afschrijven op bedrijfsmiddelen: Iets voor ons mkb?, Het Register, oktober, nr. 5, 2018, blz. 40-46.
  • J.L. van de Streek, Voorstellen tot een meer evenwichtige versobering van de voorwaartse verliesverrekeningstermijn in de vennootschapsbelasting, Weekblad Fiscaal Recht 2018/215, blz. 1494-1499.

  2019

  • J.L. van de Streek, Position paper ten behoeve van de startbijeenkomst 'Nieuwe concernregeling in de vennootschapsbelasting', 14 februari 2019 (zie links).
  • A.J.A. Stevens en J.L. van  de Streek (red), De toekomst van de vennootschapsbelasting, Lessen uit 50 jaar Wet VPB 1969, Wolters Kluwer, Deventer, 2019, blz. 1-442.
  • J.L. van de Streek, Meer fiscale cohesie in Europa, in: A.J.A. Stevens en J.L. van de Streek (red), De toekomst van de vennootschapsbelasting, Lessen uit 50 jaar Wet VPB 1969, Wolters Kluwer, Deventer, 2019, blz. 377-386.
  • J.L. van de Streek, Enkele kanttekeningen bij het wetsvoorstel meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies, Weekblad Fiscaal Recht, 2019/177, blz. 1072-1079.

  2020

  • J.L. van de Streek, Hoofdstuk 9: Fiscale grenzen aan financieringsvrijheid, in: R.J. de Weijs (red), Grenzen aan financieringsvrijheid (Serie Recht en Praktijk - Insolventierecht), Wolters Kluwer, 2020, blz. 265-293.
 • International cv

  Since 2014, Jan van de Streek is a full professor at the Faculty of Law of the University of Amsterdam. He holds the chair ‘Taxation of Multinational Enterprises’ at the Amsterdam Centre for Tax Law (ACTL) (0,6 fte). As from 2019, he is programme director at the Faculty of Economics and Business of the UvA (0,2 fte), and responsible for the bachelor's programme Fiscal Economics. In 2002, he graduated in Business Economics and in Tax Economics at the Erasmus University in Rotterdam, as well as in Tax Law at the Leiden University (cum laude). His master thesis was awarded the thesis prize by the Dutch Tax Bar Association (2003). In 2003, he started as lecturer and researcher at the Faculty of Law of the UvA. In 2008, he obtained my doctorate with the dissertation ‘Tax aspects of reorganisation of companies and foundations’. 

  The core focus of his academic research is how to create a fairer, more efficient and more effective framework for the taxation of multinational companies. In 2019-2020, he was a member of the Advisory Committee 'Taxation of multinationals', established by the Dutch government. On 20 April 2020, the Advisory Committee published its Report entitled 'Towards more balance in the Dutch corporate income tax system'. In 2019, he was awarded the ‘Saskia Stuivelingprijs’ for his collaboration with the Dutch investigative journalism. He received this award for his guiding role as independent researcher in the public debate on the proposed abolishment of the Dutch dividend tax, and for his research into the tax ruling granted by the Dutch tax authorities to Shell. He has participated in several expert meetings organized by the Dutch Parliament; for example about the 'Taxation of private equity firms' (2015), ‘Dividend tax' (2017), and 'Taxation of multinationals' (2019).

  Prof. Van de Streek is the chief editor of the Dutch Handbook on Corporate Taxation. Up to date he wrote over 150 contributions including articles, books and book chapters. International key publications include:

  • A Common (Consolidated) Corporate Tax Base (C(C)CTB), Chapter 11 in: Peter J. Wattel, Otto Marres, Hein Vermeulen, European Tax Law (Volume 1 General Topics and Direct Taxation), Fiscale Hand- en Studieboeken, Kluwer, Deventer, 2018, p. 427-482.
  • Shell's Unification in 2005 and the Dutch Dividend Withholding Tax, European Company Law Journal, no. 5 (October 2018), pp. 148-155.
  • Revisiting The Dutch Group Interest Box under the EU State Aid Rules and the Code of Conduct: When a ‘Disparity’ Is Selective and Harmful, Intertax, Kluwer, 2010, Volume 35, Issue 5, p. 260-280.
  • The future of group taxation: the CCCTB, in: Dennis Weber & Bruna da Silva, From Marks and Spencer to X Holding, Kluwer Law & Business, Eucotax Series on European Taxation, 2011, p. 187-201.
  • The CCCTB Concept of Consolidation and the Rules on Entering a Group, Intertax, Volume 40, Issue 1, 2012, p. 24-33.
  • The CCCTB rules on leaving a group, Intertax, 2012, Volume 40, Issue 6/7, p. 421-430.
  • Country Report The Netherlands, in: Guglielmo Maisto (series editor), Taxation of Companies on Capital Gains on Shares, under Domestic Law, EU Law and Tax Treaties, IBFD EC and International Tax Law Series, Volume 10, 2014, p. 991-1071.

  At the University of Amsterdam prof. Van de Streek teaches corporate income taxation. He is a regular speaker on national and international corporate tax law at several seminars and conferences of all kinds. He visited as an invited speaker the universities of Antwerp, Beijing, Bogota, Kuala Lumpur, Lisbon, Milan and Moscow.

 • Valorisaties

  Valorisaties kranten, radio en tv (2018)

  1. Interview “Fiscalisten bepleiten openheid over belastingafspraken met multinationals”, Financieel Dagblad 5 februari 2018 (https://fd.nl/economie-politiek/1239954/fiscalisten-bepleiten-openheid-over-belastingafspraken-met-multinationals).
  2. Interview “Fiscale regels Airbnb zijn troebel”, Trouw 22 februari 2018 (https://www.trouw.nl/home/fiscale-regels-airbnb-zijn-troebel~ae03e080/).
  3. Interview “Strijd barst los over invulling bronheffing”, Financieel Dagblad 8 april 2018 (https://fd.nl/economie-politiek/1248824/strijd-barst-los-over-invulling-bronbelasting).
  4. Interview “Fiscale tucht kost banen”, De Telegraaf 13 april 2018 (https://www.telegraaf.nl/financieel/1909126/fiscale-tucht-kost-banen).
  5. Radio-interview BNR 24 april 2018 (https://www.bnr.nl/nieuws/politiek/10343110/werkt-afschaffing-dividendbelasting-concurrentie-en-ontwijking-in-de-hand).
  6. Studiogast Nieuwsuur 24 april 2018 over het afschaffen van de dividendbelasting (https://tvblik.nl/nieuwsuur/24-april-2018).
  7. Interview “Memo’s bevestigen vrees: imago van doorsluisland is versterkt”, Financieel Dagblad 25 april 2018 (https://fd.nl/economie-politiek/1251795/vrees-bewaarheid-en-argument-gemist-in-ambtelijke-memo-s).
  8. Interview “Hoe twee UvA-juristen in de storm van de dividendbelasting belandden”, Folia 26 april 2018 (https://www.folia.nl/actueel/120983/hoe-twee-uva-juristen-in-het-oog-van-de-dividendbelastingstorm-belandden).
  9. Interview (exclusief) “Publicatie dividendbelastingmemo’s goed voor debat”, De Telegraaf 27 april 2018 (https://www.telegraaf.nl/financieel/1972949/publicatie-dividendmemo-s-goed-voor-debat).
  10. Interview “Afschaffen divdendbelasting is een cadeuatje voor de trustsector”, Follow The Money 4 mei 2018 (https://www.ftm.nl/artikelen/afschaffing-dividendbelasting-niet-goed-vestigingsklimaat?share=1).
  11. Interview in “Shell ontwijkt dividendbelasting”, Trouw 16 juni 2018 (https://www.trouw.nl/home/shell-ontwijkt-dividendbelasting~ab46a91f/).
  12. Interview in “Een oplossing voor Shell”, Trouw 16 juni 2018 (https://www.trouw.nl/home/een-oplossing-voor-shell~a55464fc/).
  13. Interview “Druk op Rutte om dividendbelasting om te ruilen neemt toe”, Financieel Dagblad 18 juni 2018 (https://fd.nl/economie-politiek/1258746/druk-op-rutte-om-dividendbelasting-in-te-ruilen-neemt-toe).
  14. Interview “Dividendbelasting, het meest kwetsbare dossier voor Rutte III", NRC 18 juni 2018 (https://www.nrc.nl/nieuws/2018/06/18/dividendbelasting-kwetsbaar-dossier-voor-kabinet-rutte-iii-a1607057).
  15. Interview “Fiscaal doolhof rond Airnbnb”, Telegraaf 4 augustus 2018 (https://www.telegraaf.nl/financieel/2390043/fiscaal-doolhof-rond-airbnb).
  16. Interview (exclusief) “Afschaffing dividendbelasting geeft verkeerd signaal af”, Reformatorisch Dagblad 4 september 2018 (https://www.rd.nl/vandaag/economie/afschaffing-dividendbelasting-geeft-verkeerd-signaal-af-1.1510415).
  17. Interview “ Belastingrulings: een beetje transparantie helpt niet”, Follow The Money 4 september 2018 (https://www.ftm.nl/artikelen/belastingrulings-een-beetje-transparantie-helpt-niet?share=1).
  18. Interview “Afschaffing dividendbelasting kwam als donderslag bij heldere hemel”, Folia 10 september 2018 (https://www.folia.nl/wetenschap/123594/afschaffing-dividendbelasting-kwam-als-donderslag-bij-heldere-hemel).
  19. Studiogast RTL Z “Prinsjesdag 2018: belasting en dividendbelasting”, 19 september 2018 (https://www.rtlz.nl/business/video/4422131/prinsjesdag-2018-belasting-en-dividendbelasting).
  20. Interview in “Een fiscaal-vriendelijke traktatie van Akzo Nobel”, Financieel Dagblad 2 oktober 2018 (https://fd.nl/ondernemen/1272670/een-fiscaal-vriendelijke-traktatie-van-akzonobel).
  21. Interview “The Netherlands, a Tax Avoidance Center, Tries to Mend Its Ways”, New York Times 20 september 2018 (https://www.nytimes.com/2018/09/20/business/netherlands-tax-avoidance.html).
  22. Interview in “Advocaat-generaal ontkracht argument voor afschaffing dividendbelasting”, Financieel Dagblad 8 oktober 2018 (https://fd.nl/economie-politiek/1273037/advocaat-generaal-ontkracht-argument-voor-afschaffing-dividendbelasting).
  23. Interview Radio 1 (drKelder&Co) 6 oktober 2018 (https://www.nporadio1.nl/dr-kelder-en-co/onderwerpen/474303-dr-kelder-heroverweegt-een-en-ander).
  24. Interview “Georganiseerde misdaad in krijtstreeppak roofde miljarden van Europese belastingdiensten, Follow The Money 18 oktober 2018 (https://www.ftm.nl/artikelen/de-systematische-beroving-van-europese-belastingdiensten?share=1).

   

  Optredens, lezingen etc. (2018)

  1. “Maatschappelijk debat over belastingontwijking door multinationals”, voordracht ten behoeve van UvA-Alumni-bijeenkomst op 18 januari 2018.
  2. “Belastingheffing deeleconomie”, voordracht ten behoeve van de Nieuwjaarsbijeenkomst van Het Register van Belastingadviseurs, 19 januari 2018 te Nieuwegein.
  3. “Kwalificatie van buitenlandse rechtsvormen”, voordracht ten behoeve van de Jonge Orde van Belastingadviseurs (JOB), 23 januari 2018 te Rotterdam.
  4. “Een nihiltarief in de vennootschapsbelasting: Mag dat?”, voordracht ten behoeve van het congres “How low can you go?” van de Christiaanse-Taxateur (fiscale studievereniging Rotterdam), te Rotterdam (De Kuip).
  5. “Airbnb-verhuur; belast in de inkomstenbelasting?”, voordracht ten behoeve van het SFEER-congres “Belastingheffing deeleconomie: Airbnb belast of niet”, 22 februari 2018, te Amsterdam (stationsrestauratie 1e klas).
  6. Interviewer Faculteitscolloquium, Rechtenfaculteit UvA, 7 juni 2018.
  7. “De toekomst van renteaftrek en de aanpak van belastingontwijking”, voordracht ten behoeve van de bijeenkomst op 21 juni 2018 van de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD), te Amsterdam.
  8. Pop-up college “Shell en de dividendbelasting”, 18 juni 2018, UvA (www.uva.nl/shared-content/faculteiten/nl/faculteit-der-rechtsgeleerdheid/nieuws/2018/06/hoe-zit-het-met-shell-en-de-dividendbelasting.html).
  9. “Shell en de dividendbelasting”, openingscollege voor de studie Fiscale Economie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen van de UvA, 31 augustus 2018.
  10. “Ontwikkelingen dividendbelasting”, voordracht ten behoeve van het Register Belastingadviseurs (kring Amsterdam), 11 september 2018 te Haarlem.
  11. “Het werkelijke verhaal achter de dividendbelasting”, voordracht ten behoeve van het symposium “Eerlijk delen is niet moeilijk” van Tax Justice Nederland en FNV op 8 september 2018, te Amsterdam.
  12. “De argumenten voor- en tegen afschaffing dividendbelasting”, voordracht ten behoeve van het jaarcongres van de Bond voor Belastingbetalers op 12 september 2018, te Den Haag.
  13. “CFC in Nederland”, voordracht ten behoeve van het congres “ATAD implementatie en het EU-recht” van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) op 27 november 2018 te Breukelen.
  14. “Wat hebben de Panama Papers opgeleverd?”, voordracht ten behoeve van het 10de jaarcongres Witwassen onder leiding van prof. dr. M. Pheiffer RA, Universiteit Nyenrode, 29 november 2018, te Breukelen.

   

  Valorisaties kranten, radio en tv (2019)

   

  Optredens, lezingen etc. (2019)

  • “State of Play of the CCCTB”, inleiding t.b.v. Adv LLM Program in European Tax Law ITC Leiden, 12 februari 2015.
  • “Brexit, NL and corporate taxation”, voordracht ten behoeve van het congres ‘Brexit: how to tax it?’ van de Christiaanse-Taxateur (fiscale studievereniging Erasmus Universiteit Rotterdam), te Rotterdam (De Kuip), 15 februari 2019.
  • Fiscaal Journaal maart 2019, Post Academisch Belasting Onderwijs (PAOB), 27 maart 2019 (https://www.pe-academy.nl/fiscalist/course/2264).
  •  “Bed & Breakfast in de inkomstenbelasting”, voordracht ten behoeve van Amsterdam Gastvrij, Compagnietheather Amsterdam, 23 april 2019.
  • “The future of corporate taxation and the position of The Netherlands”, voordracht ten behoeve van een bijeenkomst ter gelegenheid van het bezoek van de Commissie voor Financiën van de Duitse Bondsdag aan Nederland, 28 mei 2019, Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland, Den Haag.
  • “Meldingsplicht agressieve belastingconstructies“, voordacht ten behoeve van de Nationale Verslaggevingsdag 2019, NBA, Ermelo, 11 juni 2019.
  • “Nederland belastingparadijs voor bedrijven?”, voordracht ten behoeve van de Universiteitsdag 2019 van de UvA, 15 juni 2019 (https://alumni.uva.nl/alumniservices/ud/2019/is-nederland-een-belastingparadijs-voor-bedrijven.html?cb)
  • “Belastingconcurrentie met patenboxen”, keynote-voordracht ten behoeve van de landelijke themadag “Innovatiebox” van de Belastingdienst, Utrecht, 20 juni 2019.
  • “Meer Europese fiscale cohesie”, voordracht ten behoeve van het congres “50 jaar Vennootschapsbelasting”, Erasmus Universiteit Rotterdam, 27 juni 2019.
  • Spreker op debatbijeenkomst van de VVD Amsterdam, Wildschut, 16 september 2019 (https://www.vvdamsterdam.nl/activiteiten/14887/libertijn-belastingen-en-multinationals).
  • “Belastingontwijking bij fusies en splitsingen”, voordracht ten behoeve van Jong RB, Utrecht, 30 september 2019.
  • “Ontwikkelingen vennootschapsbelasting”, voordracht ten behoeve van de Tax Talents van de Belastingdienst/Ministerie van Financiën, Utrecht, 22 november 2019.
  • “Ontwikkelingen rondom de liquidatieverliesregeling”, voordracht ten behoeve van de themadag “Deelnemingsvrijstelling” van de Belastingdienst, Breukelen, 11 december 2019.

   

  Valorisaties kranten, radio en tv (2020)

   

  Optredens, lezingen etc. (2020)

  • “Belastingen en multinationals”, voordracht ten behoeve van de donateursbijeenkomst van het Universiteitsfonds, UvA, 4 februari 2020.
 • Publications

  2018

  • Weber, D., & van de Streek, J. (Eds.) (2018). The EU Common Consolidated Corporate Tax Base: critical analysis . (EUCOTAX series on European taxation; Vol. 58). Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer. [details]
  • van de Streek, J. L. (2018). Chapter 11: A Common (Consolidated) Corporate Tax Base (C(C)CTB). In European Tax Law (Volume 1 General Topics and Direct Taxation)
  • van de Streek, J. L. (2018). Shell en de dividendbelasting. Weekblad voor Fiscaal Recht, 147(7244), 806-814. [118]. [details]
  • van de Streek, J. L. (2018). Voorstellen tot een meer evenwichtige versobering van de voorwaartse verliesverrekeningstermijn in de vennootschapsbelasting. Weekblad voor Fiscaal Recht, 147(7263), 1494-1499. [215]. [details]

  2017

  • van de Streek, J. L. (2017). De geherlanceerde CCTB/CCCTB-voorstellen; nu wél een schot in de roos? Weekblad voor Fiscaal Recht, 146(7184), 391-401. [63]. [details]
  • van de Streek, J. L. (2017). Some Introductory Remarks on the Relaunched CCTB/CCCTB Proposals from a Policy Perspective. In The EU Common Consolidated Corporate Tax Base - Critical Analysis
  • van de Streek, J. L. (2017). Uitwisseling en publicatie van belastingrulings: Hoe ver reiken de internationale en Europese transparantieregels? Tijdschrift voor Staatssteun, 2017(2), 60-67. [details]
  • van de Streek, J. L., & Weber, D. M. (2017). The EU Common Consolidated Corporate Tax Base - Critical Anaysis.

  2014

  • van Eijsden, J. A. R., Kiekebeld, B. J., Smit, D. S., Aheztan, N., Kemmeren, E., van der Kroon, M., ... van de Streek, J. (2014). Nederlands belastingrecht in Europees perspectief. - 2e druk. (Fiscale brochures. Div.). Deventer: Kluwer. [details]

  2013

  • van de Streek, J. (2013). Netherlands. EC and international tax law series, 10, 991-1071. [details]
  • van de Streek, J. (2013). Some Thoughts on the European Parliament Amendments of the CCCTB. In D. Weber (Ed.), EU income tax law: issues for the years ahead (pp. 103-114). (EC and international tax law series; No. 9). Amsterdam: IBFD. [details]

  2012

  • van de Streek, J. L. (2012). Bedrijfsopvolging en vennootschapsbelasting. In P. Kavelaars (Ed.), Bedrijfsopvolging: bijdragen aan het op 29 juni 2012 door het Fiscaal Economisch Instituut georganiseerde congres over het begrip Bedrijfsopvolging (pp. 47-57, 87). Rotterdam: Fiscaal Economisch Instituut, Erasmus Universiteit Rotterdam. [details]
  • van de Streek, J. L. (2012). De deelnemingsvrijstelling en de regels voor het bijeenbrengen van kapitaal in een flex-BV. Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur, 2012(6), 199-207. [details]
  • van de Streek, J. L. (2012). Proefballonnen voor de toekomst van de vennootschapsbelasting. Weekblad voor Fiscaal Recht, 141(6944), 329-339. [details]

  2010

  • Szudoczky, R., & van de Streek, J. L. (2010). Revisiting the Dutch interest box under the EU state aid rules and the code of conduct: when a "disparity" is selective and harmful. Intertax, 38(5), 260-280. [details]
  • van de Streek, J. (2010). De CCCTB: Buitenlands inkomen, eenzijdige voorkomingsregels en de relatie tot belastingverdragen met derde landen. In D. A. Albregtse, & P. Kavelaars (Eds.), Naar een Europese winstbelasting? (pp. 219-229). (Academisch fiscale beschouwingen). Deventer: Kluwer. [details]
  • van de Streek, J. L. (2010). De moeizame symbiose tussen het flexibele BV-recht en de aanmerkelijkbelangregeling in de Wet IB 2001. In K. Braun, T. van Kempen, T. de Kroon, K. van Raad, A. Rijkers, K. van der Spek, S. Strik, ... G. van Westen (Eds.), 40 jaar Cursus Belastingrecht: opstellen aangeboden aan Leno Sillevis en Nico de Vries, ter gelegenheid van hun afscheid als hoofdredacteur respectievelijk lid van de hoofdredactie bij het 40-jarige bestaan van de Cursus Belastingrecht (pp. 213-220). Deventer: Kluwer. [details]
  • van de Streek, J. L. (2010). Fiscale aspecten van de omzetting van rechtspersonen op grond van Boek 2 BW, titel 7.13 BW en EU-recht. Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur, 2010(3), 85-95. [details]
  • van de Streek, J. L. (2010). Heffing van vennootschapsbelasting van stichtingen en verenigingen. Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur, 2010(1), 29-36. [details]

  2020

  • Jonkers, A. L., & van de Streek, J. L. (2020). Financiering middels aandeelhoudersgaranties als ultieme vorm van risicomijdend vermogen. In R. J. de Weijs (Ed.), Grenzen aan financieringsvrijheid (pp. 137-173). (Recht en Praktijk Insolventierecht). Wolters-Kluwer.

  2018

  • van de Streek, J. L. (2018). Naschrift prof. dr. J.L. van de Streek. Weekblad voor Fiscaal Recht, 147(7247), 955-956. [138]. [details]
  • van de Streek, J. L., & Vermeulen, H. (2018). Vennootschapsbelasting. In O. C. R. Marres, S. J. Mol-Verver, & J. L. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht (20e ed., pp. 281-387). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom juridisch. [details]

  2017

  • van de Streek, J. L. (2017). Position paper prof.dr. J.L. van de Streek (Universiteit van Amsterdam) t.b.v. het rondetafelgesprek 'Dividendbelasting' op 14 december 2017. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. [details]

  2016

  • van de Streek, J. L., & Nouwen, M. F. (2016). De nieuwe Europese pseudowetgeving voor belastingrulingpraktijken van EU-lidstaten en de gevolgen voor de huidige Nederlandse praktijk. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, ACTL. [details]

  2015

  • Koster, H., & van de Streek, J. L. (2015). Naar wetgeving voor cross-border omzettingen. Weekblad voor Fiscaal Recht, 144(7118), 1274-1281. [details]
  • van de Streek, J. (2015). Does company size matter in defining the scope of a CIT? In D. Gutmann (Ed.), Corporate Income Tax Subjects: 2013 EATLP Congress, Lisbon, 30 May-1 June 2013 (pp. 35-57). (EATLP international tax series; No. 12). Amsterdam: IBFD.
  • van de Streek, J. (2015). EU patent box regimes and rules on intra-EU hybrid entities. Code of Conduct Group. Highlights & insights on European taxation, 2015(2), 17-30. [45].
  • van de Streek, J. L. (2015). Casuïstiek vennootschapsbelasting. - 4e druk. (Boom fiscale casuistiek). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]
  • van de Streek, J. L. (2015). Fiscale aspecten van private equity: aanpassingen nodig? Den Haag: Tweede Kamer.
  • van de Streek, J. L. (2015). De voorgestelde wijziging van de houdsterverliesregeling in de vennootschapsbelasting met ingang van 1 januari 2016. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 27(7-8), [42]. [details]
  • van de Streek, J. L. (2015). Naschrift. Weekblad voor Fiscaal Recht, 144(7096), 626-628. [622]. [details]

  2014

  • van de Streek, J. L. (2014). Casuïstiek vennootschapsbelasting. - 3e druk. (Boom fiscale casuïstiek). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]
  • van de Streek, J. L. (2014). Fiscale firmaproblematiek in beweging. Weekblad voor Fiscaal Recht, 7067, 1237-1244. [details]
  • van de Streek, J. L. (2014). Reanimatie van de aftrekbeperking ter zake van de commissarisbeloning in de vennootschapsbelasting. In J. L. van de Streek, & J. van Strien (Eds.), Strik(t) fiscaal?Strik bundel: opstellen aangeboden aan Mr. drs. S.A.W.J. Strik ter gelegenheid van zijn afscheid op 4 april 2014 als hoofd van het Bureau Vaktechniek van Ernst & Young Belastingadviseurs LLP (pp. 277-295). Deventer: Kluwer. [details]
  • van de Streek, J. L. (2014). Verslag van de uitreiking van de prof. mr. H.J. Hofstrapenning aan S.A.W.J. Strik. Weekblad voor Fiscaal Recht, 7059, 988-991. [details]
  • van de Streek, J. L., & Strik, S. A. W. J. (Eds.) (2014). Cursus Belastingrecht. Vennootschapsbelasting 2014. Deventer: Kluwer.
  • van de Streek, J. L., & van Strien, J. (Eds.) (2014). Strik(t) fiscaal?Strik bundel: opstellen aangeboden aan Mr. drs. S.A.W.J. Strik ter gelegenheid van zijn afscheid op 4 april 2014 als hoofd van het Bureau Vaktechniek van Ernst & Young Belastingadviseurs LLP. Deventer: Kluwer. [details]

  2013

  • Marres, O. C. R., Mol-Verver, S. J., & van de Streek, J. L. (Eds.) (2013). Hoofdzaken belastingrecht. - 15e dr. (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details]
  • Weber, D., & van de Streek, J. (2013). Commentary. In M. Lang, P. Pistone, J. Schuch, C. Staringer, & A. Storck (Eds.), Corporate income taxation in Europe: the Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) and Third Countries (pp. 188-199). Edward Elgar. [details]
  • van de Streek, J. L. (2013). Hakuna matata: verkoopkosten deelneming aftrekbaar. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013(30), 1-4. [1448]. [details]
  • van de Streek, J. L., & Strik, S. A. W. J. (Eds.) (2013). Cursus belastingrecht. - 6-9: Vennootschapsbelasting 2013. Deventer: Kluwer.

  2012

  • Koster, H., & van de Streek, J. L. (2012). De nieuwe uitkeringstest voor de besloten vennootschap in civiel en fiscaal perspectief. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 143(6947), 718-728. [details]
  • van de Streek, J. (2012). De heffing van vennootschapsbelasting van culturele instellingen: er ontbreekt iets... In De generalist: bundel ter gelegenheid van het afscheid van Martin Smid (pp. 27-31). Amsterdam/Den Haag: Leerstoelgroep Belastingrecht UvA/Boom fiscale uitgevers. [details]
  • van de Streek, J. (2012). Leaving a group. EUCOTAX series on European taxation, 35, 53-65. [details]
  • van de Streek, J. (2012). The CCCTB Concept of Consolidation and the Rules on Entering a Group. Intertax, 40(1), 24-32. [details]
  • van de Streek, J. (2012). The CCCTB Rules on Leaving a Group. Intertax, 40(6/7), 421-430. [details]
  • van de Streek, J. L. (2012). Casuïstiek vennootschapsbelasting. - 2e dr. (Boom fiscale casuïstiek). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details]
  • van de Streek, J. L. (2012). Casuïstiek vennootschapsbelasting. (Boom fiscale casuïstiek). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details]
  • van de Streek, J. L. (2012). De voortgaande ontwikkeling van de CCCTB. Weekblad voor Fiscaal Recht, 141(6967), 1155-1161. [details]
  • van de Streek, J. L., & Nouwen, M. F. (2012). Comments on The Proposal for a Council Directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base of 16 April 2012. Highlights & insights on European taxation, 10(1).
  • van de Streek, J. L., Strik, S. A. W. J., Doornebal, J., Kok, Q. W. J. C. H., Koster, H., Pötgens, F. P. G., ... Vleggeert, J. (2012). Cursus belastingrecht. - 6-9: Vennootschapsbelasting 2012. Deventer: Kluwer. [details]

  2011

  • van Eijsden, J. A. R., van de Streek, J. L., & Strik, S. A. W. J. (Eds.) (2011). Common consolidated corporate tax base (CCCTB). (Fiscale brochures. Vpb). Deventer: Kluwer. [details]
  • van de Streek, J. (2011). The future of group taxation: the CCCTB. EUCOTAX series on European taxation, 29, 187-202. [details]
  • van de Streek, J. L. (2011). De nog steeds starre fiscale aspecten van de flexibele bv (deel 1). Weekblad voor Fiscaal Recht, 140(6911), 819-825. [details]
  • van de Streek, J. L. (2011). De nog steeds starre fiscale aspecten van de flexibele bv (deel 2). Weekblad voor Fiscaal Recht, 140(6912), 846-854. [details]
  • van de Streek, J. L. (2011). Vpb.1.0.2.f Vestigingsplaatsfictie voor feitelijk op de BES-eilanden gevestigde lichamen (art. 2, lid 8). In J. L. van de Streek, & S. A. W. J. Strik (Eds.), Cursus belastingrecht. Vennootschapsbelasting (Online) Deventer: Kluwer.
  • van de Streek, J. L. (2011). Vpb.2.9.1.B.f Verrekening van de vennootschapsbelasting tussen fiscale-eenheidsmaatschappijen. In J. L. van de Streek, & S. A. W. J. Strik (Eds.), Cursus belastingrecht. Vennootschapsbelasting (Online) Deventer: Kluwer.
  • van de Streek, J. L., & Strik, S. A. W. J. (2011). Grensoverschrijdende consolidatie: het hart van de CCCTB. Weekblad voor Fiscaal Recht, 140(6927), 1405-1414. [details]

  2010

  • van de Streek, J. L. (2010). De ontsnappingsroute uit de vennootschapsbelasting voor stichtingen. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 22(5), 7-12. [details]
  • van de Streek, J. L. (2010). De terugkeer van de olifant in box 3. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010(3), 1-4. [122]. [details]
  • van de Streek, J. L. (2010). De wijzigingen in de tbs-regelingen vanaf 1 januari 2010. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 22(1), 17-25. [details]
  • van de Streek, J. L. (2010). Het einde van de open-cv per 1 januari 2011? NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010(25), 26-30. [1425]. [details]
  • van de Streek, J. L. (2010). Vpb.1.0.1 De subjectieve belastingplicht (art. 2 en 3). In N. H. de Vries, & S. A. W. J. Strik (Eds.), Cursus belastingrecht. Vennootschapsbelasting (Online) Kluwer.
  • van de Streek, J. L. (2010). Vpb.2.2.6. De thincapregeling van art. 10d. In N. H. de Vries, & S. A. W. J. Strik (Eds.), Cursus belastingrecht. Vennootschapsbelasting (Online) Deventer: Kluwer.

  2009

  • Strik, S. A. W. J., & van de Streek, J. L. (2009). Hoofdlijnen van de vennootschapsbelasting van de toekomst: de CCCTB? Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur, 2009(2), 45-51. [details]
  • van de Streek, J. L. (2009). Omzetting van rechtspersonen in fiscaal perspectief. Fiscaal Ondernemingsrecht, 102, 37-61. [details]

  2008

  • Strik, S. A. W. J., & van de Streek, J. L. (2008). Winstbepaling in de CCCTB. MBB. Belastingbeschouwingen, 77(11), 381-388. [details]

  2019

  • van de Streek, J. L., & Vermeulen, H. (2019). Vennootschapsbelasting. In O. C. R. Marres, S. J. Mol-Verver, & H. Vermeulen (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht (21e ed., pp. 307-414). Den Haag: Boom juridisch. [details]

  2016

  • Marres, O. C. R., Mol-Verver, S. J., & van de Streek, J. L. (Eds.) (2016). Hoofdzaken Belastingrecht. (18e ed.) (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom juridisch. [details]
  • van de Streek, J. (Author). (2016). "The United States of America is the most powerful nation on Earth." What does this mean for the future of CV/BV-structures?. Web publication/site, Kluwer International Tax Blog. Retrieved from http://kluwertaxblog.com/2016/01/21/the-united-states-of-america-is-the-most-powerful-nation-on-earth-what-does-this-mean-for-the-future-of-cvbv-structures/ [details]
  • van de Streek, J. L. (2016). Casuïstiek vennootschapsbelasting. (5e ed.) (Boom fiscale casuïstiek). Den Haag: Boom juridisch. [details]
  • van de Streek, J. L. (Author). (2016). The United States of America is the most powerful nation on Earth. What does this mean for the future of CV/BV-structures?. Web publication/site, Kluwer Navigator Blog.

  2015

  • van de Streek, J. (2015). Forthcoming EU Rules on Exit Taxes for Companies. Tax planning international. European tax service, 17(8), 2-4. [details]
  • van de Streek, J. L. (2015). Herlancering van de Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
  • van de Streek, J. L. (2015). Inbreng van een onderneming in een personenvennootschap tegen de werkelijke waarde. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 27(4), 7-10. [16]. [details]

  2014

  • van de Streek, J. L. (2014). De voeging van een dochter met een afwijkend boekjaar in een fiscale eenheid. NTFR Artikelen, 2014(10), 10-12. [23]. [details]

  2013

  • van de Streek, J. L. (2013). Objectieve belastingplicht. In O. C. R. Marres, S. J. Mol-Verver, & J. L. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht. - 15e dr. (pp. 234-240). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details]
  • van de Streek, J. L. (2013). Objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinst. In O. C. R. Marres, S. J. Mol-Verver, & J. L. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht. - 15e dr. (pp. 291-294). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details]
  • van de Streek, J. L. (2013). Vennootschapsbelasting. §§ 4.1-4.8.1. In O. C. R. Marres, S. J. Mol-Verver, & J. L. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht. - 15e dr. (pp. 219-233). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details]
  • van de Streek, J. L. (2013). Vennootschapsbelasting. §§ 4.12-4.13. In O. C. R. Marres, S. J. Mol-Verver, & J. L. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht. - 15e dr. (pp. 253-276). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details]
  • van de Streek, J. L. (2013). Vennootschapsbelasting. §§ 4.17-4.18. In O. C. R. Marres, S. J. Mol-Verver, & J. L. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht. - 15e dr. (pp. 302-310). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details]

  2012

  • Marres, O. C. R., Mol-Verver, S. J., van de Streek, J. L., Bozia, K., de Groot, I. M., Idsinga, N., ... Wolvers, S. (2012). Hoofdzaken belastingrecht. - 14e dr. (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details]

  2010

  • Strik, S. A. W. J., de Vries, N. H., Doornebal, J., Kok, Q. W. J. C. H., Koster, H., Pötgens, F. P. G., ... Vleggeert, J. (2010). Cursus belastingrecht. Vennootschapsbelasting. - Studenteneditie. - 2010/2011. Deventer: Kluwer. [details]

  2009

  • Kiekebeld, B. J., van Eijsden, J. A. R., Aheztan, N., Clercx, M., van Dam, J., van den Houten, M., ... Theunissen, K. (2009). Nederlands belastingrecht in Europees perspectief. (Fiscale brochures). Deventer: Kluwer. [details]
  • Strik, S. A. W. J., de Vries, N. H., Doornebal, J., Kok, Q. W. J. C. H., Koster, H., Pötgens, F. P. G., ... Vermeulen, H. (2009). Cursus belastingrecht. Vennootschapsbelasting. - Studenteneditie. - 2009-2010. Deventer: Kluwer. [details]
  • van de Streek, J. L. (2009). De Hoge Raad maakt de weg vrij voor fiscaal geruisloos verkoopklaarmaken van bedrijfsonderdelen. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 21(5), 3-7. [details]
  • van de Streek, J. L. (2009). Intrekking cassatieberoep inzake partiële belastingplicht vereniging: Staatssecretaris - Financiën 3 juli 2009 DGB2009/3012. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2009(31), 20. [details]
  • van de Streek, J. L. (2009). Twee baanbrekende arresten rond de antimisbruikbepaling bij reorganisaties. Vakblad voor de MKB - Adviseur, 2009(5), 27-31. [details]

  2008

  • van de Streek, J. L. (2008). Ontwikkelingen rondom de tbs-regelingen in de inkomstenbelasting (deel I). FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 20(6), 6-11. [details]
  • van de Streek, J. L. (2008). Ontwikkelingen rondom de tbs-regelingen in de inkomstenbelasting (deel II). FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 20(7/8), 3-8. [details]
  • van de Streek, J. L., (2008). Case note: HR (Prostituee doet vergeefs beroep op meerderheidsregel: [nr.] 41.475), No. 764, Apr 18, 2008. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2008, No. 17). [details]
  • van de Streek, J. L., (2008). Case note: HR (concl. A-G P.J. Wattel) (Bepaling uitsluiting verliesverrekening naar doel en strekking uitleggen), No. 1540, Jun 25, 2008. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2008, No. 33). [details]
  • van de Streek, J. L., (2008). Case note: HvJ EG (concl. A-G M. Poiares Maduro) (Hongaars recht in strijd met vrijheid van vestiging), No. 1102, May 22, 2008. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2008, No. 23). [details]
  • van de Streek, J. L., (2008). Case note: Rb Arnhem (Aandeel van derden-aandeelhouders niet van belang voor concernratio), No. 1278, Apr 01, 2008. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2008, No. 27). [details]

  Talk / presentation

  • van de Streek, J. (speaker) (29-11-2019). “Wat hebben de Panama Papers opgeleverd?”, voordracht ten behoeve van het 10de jaarcongres Witwassen, Universiteit Nyenrode, Breukelen.
  • van de Streek, J. (speaker) (27-11-2018). “CFC in Nederland”, voordracht ten behoeve van het congres “ATAD implementatie en het EU-recht”, Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).
  • van de Streek, J. (speaker) (12-9-2018). De argumenten voor- en tegen afschaffing dividendbelasting, Bond voor Belastingbetalers.
  • van de Streek, J. (speaker) (11-9-2018). Ontwikkelingen dividendbelasting, Register Belastingadviseurs (kring Amsterdam), Haarlem.
  • van de Streek, J. (speaker) (8-9-2018). “Het werkelijke verhaal achter de dividendbelasting”, voordracht ten behoeve van het symposium “Eerlijk delen is niet moeilijk”, Tax Justice Nederland en FNV.
  • van de Streek, J. (speaker) (31-8-2018). "Shell en de dividendbelasting", openingscollege voor de studie Fiscale Economie, Faculteit der Economische Wetenschappen, UvA.
  • van de Streek, J. (speaker) (21-6-2018). De toekomst van renteaftrek en de aanpak van belastingontwijking, Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD).
  • van de Streek, J. (speaker) (18-6-2018). Pop-up college “Shell en de dividendbelasting”, UvA.
  • van de Streek, J. (speaker) (7-6-2018). Interviewer Faculteitscolloquium, Rechtenfaculteit UvA, Amsterdam.
  • van de Streek, J. (speaker) (22-2-2018). “Airbnb-verhuur; belast in de inkomstenbelasting?”, voordracht ten behoeve van het SFEER-congres “Belastingheffing deeleconomie: Airbnb belast of niet, SFEER Amsterdam.
  • van de Streek, J. (speaker) (2-2018). “Een nihiltarief in de vennootschapsbelasting: Mag dat?”, voordracht ten behoeve van het congres “How low can you go?”, Christiaanse-Taxateur.
  • van de Streek, J. (speaker) (23-1-2018). Kwalificatie van buitenlandse rechtsvormen, Jonge Orde van Belastingadviseurs (JOB).
  • van de Streek, J. (speaker) (19-1-2018). Belastingheffing deeleconomie, Het Register van Belastingadviseurs.
  • van de Streek, J. (speaker) (18-1-2018). Maatschappelijk debat over belastingontwijking door multinationals, UvA-Alumni-bijeenkomst.
  • van de Streek, J. (speaker) (18-12-2017). Lid van de promotiecommissie van Jasper Korving, Internal Market Neutrality, Maastricht University.
  • van de Streek, J. (speaker) (14-12-2017). Deelname als expert aan de Hoorzitting "Dividendbelasting", Vaste Commissie voor Financiën, Tweede Kamer.
  • van de Streek, J. (speaker) (29-11-2017). Lezing "Het morele fiscale kompas van de CFO", Nederlandse Vereniging voor Financial Executives (NVFE).
  • van de Streek, J. (speaker) (9-10-2017). Lezing "Conflictgevoelige aftrekposten in de vennootschapsbelasting", Jongerencongres Register Belastingadviseurs.
  • van de Streek, J. (speaker) (3-10-2017). Lezing "Stand van zaken en toekomst van de subjectieve belastingplicht in de vennootschapsbelasting", Belastingdienst (Themadag Kwalificatie van rechtsvormen).
  • van de Streek, J. (speaker) (29-9-2017). Lid van de promotiecommissie van Nathalie Speet, Renteaftrekbeperkingen en de financiering van ondernemingen. Een kwantitatieve en kwalitatieve analyse op basis van empirisch onderzoek met aanbevelingen voor de toekomst.
  • van de Streek, J. (speaker) (31-3-2017). Lezing CCTB/CCCTB-voorstellen, Commissie EU-recht van de NOB.
  • van de Streek, J. (speaker) (14-3-2017). Inleiding "CFC; beleidsmatige beoordeling en technische analyse, NOB/Belastingdienst/Ministerie van Financiën.
  • van de Streek, J. (speaker) (6-3-2017). Toekomst van de concernfinanciering, Belastingdienst (Themadag Corncernfinanciering).
  • van de Streek, J. (speaker) (19-1-2017). 1e fiscale conferentie 'Tax Talents' van de NOB/Belastingdienst/Ministerie van Financiën, NOB/Belastingdienst/Ministerie van Financiën.
  • van de Streek, J. (speaker) (2017). Lid van de Klankbordgroep van de parlementaire ondervragingscommissie "Fiscale Constructies", Tweede Kamer der Staten-Generaal.
  • van de Streek, J. (speaker) (25-2-2016). Promotion commission of Bruno da Silva.
  • van de Streek, J. (speaker) (4-2-2016). CCCTB, ITC Tax Treaties Course Leiden.
  • van de Streek, J. (speaker) (25-1-2016). CCCTB.
  • van de Streek, J. (speaker) (20-1-2016). Workshop Interest deduction in corporate income tax, NOB.
  • van de Streek, J. (speaker) (16-1-2016). ACTL BEPS-seminar. Main issues ATAD Proposal.
  • van de Streek, J. (speaker) (7-1-2016). Promotion commission of Frederik Boulogne.

  2020

  • Nouwen, M. F. (2020). Inside the EU Code of Conduct Group: 20 years of tackling harmful tax competition. [details]
  • Titus, A. L. (2020). The design of a corporate income tax system and how to protect it for the East African Federation. [details]

  2008

  • van de Streek, J. L. (2008). Omzetting van rechtspersonen. Deventer: Kluwer. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Kluwer
   Redacteur & auteur Cursus Belastingrecht (onderdeel Vennootschapsbelasting)
  • Fiscale Topsprekers
   Fiscaal cursusinstituut
  • ZZP
   Verzorgen van lezingen, cursussen, etc.