For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
ACLE publications from 2016 can be found in the list below.

Articles in international journals

Boot, A.W.A. & Ratnovski, L. (2016). Banking and Trading, Review of Finance, 27 January 2016, pp. 1-18.

Boot, A.W.A. (2016). Fintech als onderdeel van een onbepaalde revolutie, Economisch Statistische Berichten - economie.nl, 101(4740), p. 568.

Damme, E. van, Janssen M. & Schinkel, M.P. (2016). Canon: Marktordening, Economisch Statistische Berichten, 101(4729), pp. 166-171, (reprint in De Canon van de Economie, ESB bv, January 2016).

Dari-Mattiacci, G., Guerriero, C. & Huang, Z. (2016). The Property-Contract Balance. In Journal of Institutional and Theoretical Economics, 172(1), pp. 40-64.

Daniels, S., & Moor-van Vugt, A.J.C., de (2016). De Delta Lloyd uitspraken, Tijdschrift voor Toezicht, 7 (2), pp. 65-71.

Moor-van Vugt, A.J.C., de (2016). Redactionele signalen. Sociaal-economische Wetgeving, Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 64 (1), p. 1.

Moor-van Vugt, A.J.C., de (2016). Redactionele signalen. Sociaal-economische Wetgeving, Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 64 (7/8), pp. 291-292.

Schinkel, M.P. (2016). Cartel paradise regained, including annotations, Economisch Statistische Berichten, 101(4736), pp. 402-404.

Books chapters or contributions to books

Boot, A.W.A. (2016). Understanding the Future of Banking: Scale & Scope Economies, and Fintech. In A. Demirgüç-Kunt, D.D. Evanoff, & G. Kaufmann (eds.), The Future of Large Internationally Active Banks (World Scientific Studies in International Economics; No. 55), pp. 428-448.

Boot, A.W.A., Greenbaum, S.I. & Thakor, A.V. (2016). Contemporary Financial Intermediation, Elsevier, Third Edition, 2016

Boot, A.W.A. (lead author), 12 Oct 2016. Samenleving en financiële sector in evenwicht. Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). 263 p. (Rapporten aan de regering; no. 96).

Boot, A.W.A. & Cools, C. (2016). Governance en pensioenstelsel. In C. van Ewijk, M. Heemskerk, R. Maatman & T. Nijman (Ed.), Pensioen 2020. 203-232. (Onderneming en Recht; Vol. 91). Wolters Kluwer.

Cseres, K.J. (2016). Book review of [Bernardo Cortese (Ed.), EU Competition Law. Between Public and Private Enforcement]. Common Market Law Review, 53(2), pp. 575-577.

Cseres, K.J. (2016). The Regulatory Consumer in EU and National Law? Case Study of the Normative Concept of the Consumer in Hungary and Poland, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, 9 (13), pp. 9-42.

Cseres, K.J. (2016). Competition Law Enforcement Beyond the Nation-State: A Model for Transnational Enforcement Mechanisms? In H.W. Micklitz, & A. Wechsler (eds.), The transformation of enforcement: European economic law in global perspective. Oxford: Hart Publishing, pp. 319-340.

Cseres, K.J. (2016). The Procedural Aspects of the Application of Competition Law: Consumers’ Participation in Competition Law Procedures. In: C.I. Nagy (ed.), The Procedural Aspects of the Application of Competition Law: European Frameworks - Central European Perspectives. Europa Law Publishing, pp. 82-133.

Homar, T. (2016). Intervention in systemic banking crises. Dissertation [promotor: prof.dr. A.W.A. Boot, copromotor prof. dr. S.J.G. van Wijnbergen], University of Amsterdam.

Moor van Vugt, A.J.C. de (2016). Case study Jurisprudentie Veiligheid en gezondheid, onderzoeksrapport voor het ministerie van Infrastructuur en milieu, 94 p.

Moor-van Vugt, A.J.C., de (2016). Van raamprofielen en Fehlentscheidungen: wat er gebeurde na het arrest BUG-Alutechnik. In W. den Ouden, L. Damen, S. Jansen, T. Nijmeijer, & R. Ortlep (eds.), 100 jaar AB. Deventer: Wolters Kluwer, pp. 161-164.

Moor-van Vugt, A.J.C., de (2016). Brasserie du Pêcheur en Factortame III: Aansprakelijkheid van lidstaten voor schending van Unierecht. In T. Barkhuysen, J.E.M. Polak, B.J. Schueler & R.J.G.M. Widdershoven (eds.), AB Klassiek: standaarduitspraken bestuursrecht, opnieuw en thematisch geannoteerd. Deventer: Wolters Kluwer, (7e druk), pp. 319-337.